© SIC & artists 2021

Opening hours:
Thu– Fri: 2 – 6 pm
Sat – Sun: 12 – 4 pm

Laura Wesamaa: Harlekiini

25.5. - 30.6.2024


SIC is happy to present Harlekiini, a solo show by Helsinki based artist Laura Wesamaa.

SIC gallerialla on ilo päättää kevätkausi Laura Wesamaan yksityisnäyttelyllä Harlekiini.

Warmly welcome to the opening on Friday 24th of May 2024 at 6–9pm.

Lämpimästi tervetuloa avajaisiin perjantaina 24.05.2024 klo 18–21.

Laura Wesamaa (b.1979) is an artist living and working in Helsinki, where she graduated with from the Academy of Fine Arts with MFA in 2008. Wesamaa's works are created in interaction with different environments. In addition to methods of painting and sculpture, she sometimes also uses other media in her installations. Wesamaa is particularly interested in the properties of artworks and their transformation in space, in relation to the surface, dimensions and other attributes of the presentation environment. The works often unfold in themselves as places, scenes or situations where the role of the viewer is underlined. Wesamaa's previous solo exhibition at SIC Gallery was seen in 2016. Since then, her works have been seen, among other, in solo exhibitions at HAM Gallery in Helsinki (2021) and Titanik Gallery in Turku (2020). In addition to her independent artistic work, Wesamaa has curated group exhibitions and worked in several artist-led communities and associations. Her works are included in the collections of the Finnish National Gallery, Helsinki City Art Museum and Saastamoinen Foundation. Her works are currently on display also in the Feels Like Home -exhibition at the Museum of Contemporary Art Kiasma.

Artist meeting on Saturday 8th of June 2024 at 2pm.

(Note! During the exhibition the gallery is being closed on the midsummer days: 21.–22.6.2024)

The artist has been working with the support of the Arts Promotion Center Finland

Laura Wesamaa (s.1979) on Kuvataideakatemiasta vuonna 2008 valmistunut taiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Wesamaan teokset syntyvät vuorovaikutuksessa erilaisten ympäristöjen kanssa. Hän käyttää installaatioissaan perinteisten maalauksen ja kuvanveiston menetelmien ohella toisinaan myös muita medioita. Wesamaa on kiinnostunut erityisesti taideteosten ominaisuuksista ja muuntumisesta tilassa, suhteessa pintaan, ulottuvuuksiin ja muihin esitysympäristön attribuutteihin. Teokset avautuvat usein itsessään eräänlaisina paikkoina, kohtauksina tai tilanteina, joissa katsojan roolia on alleviivattu. Harlekiini on erityisesti SIC gallerian tiloihin toteutettu installaatio. Wesamaan edellinen yksityisnäyttely SIC galleriassa nähtiin vuonna 2016. Tämän jälkeen hänen teoksiaan on ollut esillä muun muassa yksityisnäyttelyissä HAM galleriassa Helsingissä (2021) ja Titanik galleriassa Turussa (2020). Itsenäisen taiteellisen työskentelynsä lisäksi Wesamaa on kuratoinut ryhmänäyttelyitä ja toiminut useissa taiteilijavetoisissa yhteisöissä ja yhdistyksissä. Hänen teoksiaan on Kansallisgallerian, Helsingin kaupungin taidemuseon ja Saastamoisen säätiön kokoelmissa. Parhaillaan teoksia on esillä Kuin kotonaan -kokoelmanäyttelyssä Nykytaiteen museo Kiasmassa.

Taiteilijatapaaminen lauantaina 8.6.2024 klo 14.

(HUOM! Näyttely on suljettuna: 21.–22.6.2024)

Taiteilijan työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.