© SIC & artists 2021

Opening hours:
Thu– Fri: 2 – 6 pm
Sat – Sun: 12 – 4 pm


Vibes

6.2. - 22.2. 2015
_

_

Vibes (2012–) is a total, perennial piece and a collective comprised of founding members and guest contributors. Consisting of one-off performances, situations, texts and installations, it celebrates carpe diem and commitment.

At SIC, Vibes takes the shape of a site-specific installation – a world of its own that the viewer can watch but also visit.

In this world a visitor finds herself inside a cloud, amongst a group of creatures who have surrendered to the idea that life and art are about being lost, following one’s instincts and sharing journeys and picnics, joys and sorrows.

The work had its starting point in a play written by Pablo Picasso in 1941, called Desire Caught by the Tail. The play takes on a new life in the characters seen at SIC: The Onion, Fat Anxiety, Thin Anxiety, The Curtains, Picasso, The Cousin and Silence (who have also picked up some Moomin genes on the way). Picasso’s work also echoes in the actions and processes that rule this fantasy: free association, intuition and ”letting one world influence its unlikely neighbours”*. Like in Desire Caught by the Tail, the Vibes piece’s vigor comes with obscurity, and meanings are best discovered by leaping beyond language.

You will see.

*) As put by Picasso’s friend and biographer Sir Roland Penrose in the foreword of the English translation of the play.

This Vibes piece is created by Laura Birn, Anni Puolakka, Tuomas Skopa, Ville Seppänen, Heidi Soidinsalo, Aarne Tapola and Martti Tervo

_
Vibes (2012–) on monivuotinen kokonaisteos ja kollektiivi, jonka muodostavat perustajajäsenet sekä vierailevat osallistujat. Ainutkertaisten performanssien, tilanteiden, tekstien ja installaatioiden kautta Vibes juhlistaa hetkeen tarttumista ja sitoutumista.

SICissä Vibes muodostaa paikkasidonnaisen installaation – rinnakkaisen maailman, jota kävijä voi katsoa ja jossa hän voi myös vierailla.

Tässä maailmassa kävijä on eräänlaisen pilven sisällä, keskellä olioiden joukkoa; joukkoa, joka on antautunut ajatukselle elämästä ja taiteesta eksymisenä, vaistojen seuraamisena sekä matkojen ja piknikien, ilojen ja surujen jakamisena.

Teoksen lähtökohtana on ollut Pablo Picasson vuonna 1941 kirjoittama näytelmä Ota himoa hännästä. SICissä näytelmä herää henkiin hahmoissa, joihin on tarttunut myös muumien perimää. Joukkoon kuuluvat Sipuli, Lihava Ahdistus, Laiha Ahdistus, Verhot, Picasso, Serkku sekä Hiljaisuus. Picasson teoksen hengessä Vibesin luomaa maailmaa hallitsevat intuitio ja vapaat mielleyhtymät; ”yhden maailman annetaan vaikuttaa epätodennäköisiin naapureihinsa”*. Kuten Picasson näytelmässä, Vibesin teoksen voima on sen selittämättömyydessä, ja merkitykset löytyvät parhaiten loikkaamalla kielen taa.

Saattepa nähdä.

*) Kuten Picasson ystävä ja elämäkerturi Sir Roland Penrose kirjoittaa näytelmän englanninkielisen käännöksen esipuheessa.

Tämänkertaisen Vibes-teoksen tekevät Laura Birn, Anni Puolakka, Tuomas Skopa, Ville Seppänen, Heidi Soidinsalo, Aarne Tapola ja Martti Tervo

_

The exhibition is open 6.2. - 22.2. 2015

Näyttely on avoinna 6.2. - 22.2. 2015
_