© SIC & artists 2021

Opening hours:
Thu– Fri: 2 – 6 pm
Sat – Sun: 12 – 4 pm


SINI PELKKI: LENGTH

29.4.–14.5.2017_

The work examines the length of a thought, the length of a moment. Through repetition and rhythm, the piece builds a sense of a narrative, distance and closeness at the same time.

We are looking at a figure in an urban landscape, soon to be dislocated. The Gaze abandons and re-draws the images. Perception grapples with distances; between the figure and its landscape, between the viewer and the piece itself. Questions of rhythm and form are central to the piece. One of the starting points of the work is Charles Mingus’ Black Saint and The Sinner Lady from 1963. The piece and the album consists of a single composition divided into four tracks. Through the eleven-piece orchestra, the composition varies subtly between control and chaos – simultaneously completely untamed and in the next moment organized and sharp.

Pelkki´s work is part of a screening series curated by SIC to the gallery´s new space. The series continues in May with the video work Hybrid Children by MSL which is on display at SIC 18 – 28 May 2017. The whole program will be announced later.

_
Sini Pelkki’s work derives and evolves around photography and the photographic image. Focusing on the subjectivity of seeing and the diverse dialogue between environments and the layers of spaces within spaces.

Sini Pelkki (1978) is an artist based in Helsinki. She gained her MFA from the Academy of Fine Arts in Helsinki 2008 and her BA (Hons) Fine Art from Chelsea College of Art and Design, London (UK) in 2002. In 2014 Finnish Art Society awarded Pelkki with The William Thuring Designated prize.

Recent exhibitions include Length at the Aboa Vetus & Are Nova Museum in Turku in 2016, Continuous Material at Drop City in Newcastle and Durham Castle Museum (UK) curated by Sam Watson and Eleanor Wrigth in 2015, Arranger’s Choice at Galleria Sculptor in 2013, Map of Scene with Emma Hammarén at Konstnärshuset, Stockholm in 2013, Dimensions of Sharing at Overgaden, Copenhagen in 2012, Echo for Two at Photographic Gallery Hippolyte, Helsinki in 2011, Embarkation at Kunsthalle Helsinki in 2011, Tense Territories, Finnish Museum of Photography, Helsinki 2009, Tense Territories, Santralistanbul, Istanbul 2008, Searching for the Miraculous, Kunsthalle Helsinki 2007.

_
Length on 16mm filmille kuvattu videoteos, jossa pohditaan kuvan rajoja ja merkityksiä. Ajatuksen ja hetken pituutta. Liikkeeseen ja pysähdykseen sekä rytmiin ja toistoon rakentuva kerronta luo samanaikaista läheisyyttä ja etäisyyttä.

Katse hylkää ja hahmottelee kuvan uudelleen. Havainto tarraa etäisyyksiin niin hahmon ja maiseman kuin katsojan ja teoksen välillä. Pelkin teoksessa pysytään yhdessä ja samassa kohdassa, kaupunkimaisemassa joka koostuu portaikosta, ihmishahmosta ja kalliosta. Teoksen nimi, Length, viittaa etäisyyteen – pituuteen ja matkaan hahmon ja kameran sekä katsojan ja kuvan välillä, mutta myös siirtymiin kuvan sisällä.

Rytmin ja toiston teemat ovat keskeinen osa teosta. Yhtenä teoksen lähtökohtana onkin toiminut Charles Mingusin Black Saint and the Sinner Lady vuodelta 1963. Teos ja albumi koostuvat yhdestä kompositiosta joka on jaettu neljälle raidalle. Yksitoistapäisen orkesterin kautta sävellys varioi hienovaraisesti hallitun ja hallitsemattoman välillä – yhtä aikaa täysin valtoimenaan ja seuraavassa hetkessä järjestäytyneenä ja terävänä.

Pelkin teos on osa SICin vuodelle 2017 kuratoimaa videoteosten sarjaa gallerian uuteen tilaan. Sarja jatkuu toukokuussa MSL:n teoksella Hybrid Children, joka on esillä SICissä 18.5.–28.5.2017. Muut sarjan teokset ilmoitetaan myöhemmin.
_
Sini Pelkin työskentelyn keskiössä on valokuva ja kuva, monisyinen dialogi erilaisten paikkojen ja sisäkkäisten tilallisuuksien välillä. Pelkkiä kiinnostaa katseen ja näkemisen subjektiivisuus – mitä näemme ja miten katsomme.

Sini Pelkki (s.1978) on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hän valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2008 ja kuvataiteen kandidaatiksi Chelsea College of Art and Designista 2002. Vuonna 2014 Suomen taideyhdistys myönsi Pelkille William Thuring-nimikkopalkinnon.

Viime vuosien näyttelyitä ovat mm. Length, Aboa Vetus & Ars Nova museo, Turku 2016, Sam Watsonin ja Eleanor Wrightin kuratoima Continuous Material, Drop City Newcastle ja Durham Castle Museum 2015, Arranger’s Choice, Galleria Sculptor, Helsinki 2013, Map of a Scene -yhteisnäyttely Emma Hammarénin kanssa, Konstnärshuset, Tukholma 2013, Dimensions of Sharing, Overgaden, Kööpenhamina 2012, Echo for Two, Valokuvagalleria Hippolyte 2011, Embarkation, Taidehalli, Helsinki 2011, Tilan jännitteet, Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki 2009, Tense Territories, Santralistanbul, Istanbul 2008, Ihmeellistä etsimässä, Suomen taiteen V triennaali, Taidehalli, Helsinki 2007.