© SIC & artists 2021

Opening hours:
Thu– Fri: 2 – 6 pm
Sat – Sun: 12 – 4 pm


RONA YEFMAN:
TIME KILLS
8.8. - 6.9. 2015

_

_

Rona Yefman is an Israeli-born, New York based artist. The central and recurring theme of her work is investigating identity. Yefman defines herself as someone interested in searching for extreme situations and people – persons, who in different ways manifest the possibilities of freedom.

The main work of the exhibition at SIC gallery is Time Kills. It is a double portrait featuring two tattoo artists: Shanghai Kate and Caitlin G. They represent two different generations, but they are united by the feeling of being an outsider in a male-dominated field.

_
Rona Yefman on israelilaissyntyinen, New Yorkissa asuva taiteilija. Hänen työskentelynsä keskeinen ja toistuva teema on identiteetin tutkiminen. Yefman itse määrittelee olevansa kiinnostunut etsimään äärimmäisiä tilanteita ja ihmisiä – henkilöitä, joissa ilmentyy eri tavoin vapauden mahdollisuus.

SICiin tulevan näyttelyn pääteos on Time Kills. Se on kaksoismuotokuva, jonka päähenkilöinä on kaksi tatuointitaiteilijaa: Shanghai Kate ja Caitlin G. He edustavat kahta eri sukupolvea, mutta heitä yhdistää tunne ulkopuolisuudesta miesvaltaisella alalla.

_
The exhibition is produced in cooperation with Kiasma Theatre’s URB Festival of Urban Art.

Näyttely toteutetaan yhteistyössä Kiasma-teatterin URB 15 -festivaalin kanssa.

_

Light box - time kills, 2011, Aluminum, duratrans print, 44 x 44 x 15 cm, 2/5


Caitlin & Horse, 2012, C-print, 60 x 35 cm


Kate's back - Silk screen Red I, 2015, Leather, ink, Unique


Light box - love, 2015, Aluminum, duratrans print, 39 x 50 x 13 cm, 1/5

_