© SIC & artists 2021

Opening hours:
Thu– Fri: 2 – 6 pm
Sat – Sun: 12 – 4 pm


Nicolas Schevin:Rolled Up With My Eyes Closed

10.5. - 1.6.2014


_

_
Nicolas Schevin’s drawings seem to be floating out of nowhere. Rolled Up With My Eyes Closed gathers a group of his recent works, unfolding yet another evasive sequence. Usually drifting through fragments of figuration, narratives and the occasional use of words; this lean form of poetry ultimately rely on a bare combination of lines, curves, tones and voids.

With no specific prior motive, each work boldly finds it’s own balance in it’s own rights. Interestingly, a fine and controlled approach contradicts the obvious appetite for discontinuity, the unfinished, the raw or the dirty.

All of this has to do with the method lying underneath this practice. The perpetual attempt to re-render small and sketchy drawings into a larger and smoother dimension delivers an ambiguous output where the nasty and the delightful are magically reconnected.
_
Nicolas Schevinin piirustukset vaikuttavat lipuvan esiin tyhjyydestä. NäyttelyRolled Up With My Eyes Closed kokoaa yhteen hänen viimeaikaisia teoksiaan, jotka levittäytyvät näyttelytilaan luoden jälleen sarjan eräänlaisia väistöliikkeitä. Hänen teostensa niukka runous muodostuu yleensä ajelehtimalla figuratiivisuuden kappaleiden, kertomusten ja satunnaisten sanojen lävitse, nojaten viime kädessä viivojen, kaarien, sävyjen ja tyhjyyksien paljaaseen yhdistelmään.

Jokainen teos löytää itsevarmasti oman tasapainonsa ilman erityistä aiempaa motiivia. Teosten hienovarainen ja hallittu lähestymistapa on ristiriidassa niiden yhtäaikaista halua kohti jatkumattomuutta ja keskeneräisyyttä, raakaa tai likaista.

Edellä mainittu liittyy Schevinin työskentelyn perimmäiseen menetelmään. Hän pyrkii saamaan pienen ja luonnosmaisen piirustuksen suuremmaksi ja sulavaksi kokonaisuudeksi, tuottaen näin moniselitteisen tuloksen, missä inhottava ja ilahduttava taianomaisesti yhdistyvät.


Goldie, 2014
Full HD video animation, 4min (looped), no sound


_