© SIC & artists 2021

Opening hours:
Thu– Fri: 2 – 6 pm
Sat – Sun: 12 – 4 pm


ARTTU MERIMAA &
SAMU NYHOLM

27.2. - 20.3. 2016

_

_

ARTTU MERIMAA: Autochtonic Fantasy (2016)

Arttu Merimaa (1983) on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2007 ja kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2013. Työskentelyssään hän on keskittynyt liikkuvaan ja digitaaliseen kuvaan sekä videoinstallaatioihin. Merimaan videot käsittelevät yleisen ja yksilöllisen yhteen sulautumista; kuinka henkilökohtaiset kokemukset kanssaelävät mediakulttuurissa ja kuinka todellisuus rakentuu visuaalisen kuvaston kautta. Merimaa esittää kulttuurilliset sovinnaisuudet ja toimintamallit fetisseinä, sensuaalisina tarttumapintoina, jotka ohjaavat päätöksiämme, arvojamme ja halujamme.

Porin kuoppakaupunki syntyi vuoden 1852 suurpalon seurauksena. Valtaosa asukkaista oli jäänyt kodittomaksi ja köyhin väestönosa ratkaisi ongelman kaivamalla asumuksensa hiekkamaahan. Vaatimattomista, puoliksi maan alla olevista asumuksista koostuneesta alueesta muotoutui Kuoppakaupunki, eräänlainen suomalainen slummi.

Keväällä 2014 Merimaa rakensi entiselle Kuoppakaupungin alueelle kuoppatalon rekonstruktion. Videoteos Autochtonic Fantasy koostuu rakennusprosessia dokumentoivasta materiaalista sekä dramatisoidusta kuvastosta, jotka yhdessä arkistomateriaalin kanssa tuovat eri tasoja maanalaisuuden ja kuoppa-asumuksen teemoihin samalla sitoen ne eurooppalaiseen ja suomalaiseen nykyhetkeen.

SAMU NYHOLM: HOARDER

Samu Nyholm (s. 1985) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, joka viimeistelee opintojaan Kuvataideakatemiassa. Taiteessaan Nyholm käyttää löytämiään esineitä. Materiaali on hänen teostensa lähtökohta ja niissä yhdistyvät löydetyt ja kerätyt objektit, jotka heijastavat laajempaa yhteiskunnallista kuvavirtaa ja kulutuskulttuuria.

Hoarder, hamstraaja, on henkilö joka kasaa pakonomaisesti materiaa ympärilleen. Kun tavaraa on tarpeeksi paljon – liikaa – sen merkitys kasvaa käyttötarkoitustaan suuremmaksi. Tavara voi täyttää emotionaalisen aukon, toimia fetissinä tai kyltymättömän uteliaisuuden stimulanttina.

Hamstraus ja tavaranpaljous ovat Samu Nyholmin HOARDER-näyttelyn lähtökohtana. Paljouden sijaan näyttelyssä on esillä takapihoilta, ullakoilta ja kaduilta löytyneitä, eri tavoin työstettyjä esineitä. Teokset toimivat eräänlaisina kaaoksen tiivistyminä, tavaranpaljoudesta nostettuina yksityiskohtina ja sellaisina enemmän purkavat kuin toisintavat keräilyn teemaa.

_

ARTTU MERIMAA: Autochtonic Fantasy (2016)

Arttu Merimaa (1983) has graduated with bachelor degree in Fine Arts at Tampere University of Applied Sciences in 2007, and with a master degree at Academy of Fine Arts in Helsinki in 2013. In his artistic practices, Merimaa is especially focused on moving and digital image and video installations. His videos deal with issues of merging of common and individual; how personal experiences co-live in media culture and how reality is formed through visual imagery. Merimaa presents cultural conventions and approaches as fetishes or sensual surfaces that are directing our decisions, values and desires.

Holetown of Pori was built after the city burned down in year 1852. Majority of the citizens became homeless and the poorest part built their new homes partly under ground. The area with these humble dwelligs was called Holetown, a version of Finnish slum.

In spring 2014, Merimaa built a reconstruction of a landhole house in the same area where the Holetown used to exist. Video Autochtonic Fantasy mixes documentation of the building process and dramatized scenes with archive material bringing different layers to the themes of subterranean and ”holehouse” while linking them to the European and Finnish present moment.

SAMU NYHOLM: HOARDER

Samu Nyholm (1985) is visual artist living and working in Helsinki. He is currently finishing his studies in Academy of Fine Arts. In his works, Nyholm often utilises found ready-made objects. Material is the starting point of his works where the found and collected artefacts are joined together, reflecting the societal imagery and consumer culture.

Hoarder is a person who compulsively collects material around him. When there is enough – or rather too much – stuff, its meaning becomes larger than the actual function of the items. Matter can fill out an emotional hole, work as a fetish or as a stimulant to unsatisfied curiosity.

Collecting stuff and accumulation are the starting points of Samu Nyholm’s exhibition HOARDER. Instead of muchness and accumulation, the exhibition presents collection of single objects that are worked with different techniques. Items are found from backyards, attics and streets. The pieces work as condensations of chaos and as details elevated out of the accumulation. In itself they more dismantle than present the theme of collecting.

_


Samu Nyholm, Prologue of silk and clay, Silk scarves, clay sulptures


Samu Nyholm, Assortment, Postcards, reclosable bags


Samu Nyholm, Pile of books 1 - 3, Books, self-adhesive vinyl coating


Samu Nyholm, Pile of books 1 - 3, Books, self-adhesive vinyl coating


Samu Nyholm, Pile of books 1 - 3, Books, self-adhesive vinyl coating


Samu Nyholm, Reflections, Mixed materials


Samu Nyholm, Wasted, Clay, ceramic glaze


Samu Nyholm, Ex Libris 1 -3, Books, felt pen


Samu Nyholm, Ex Libris 1 -3, detail


Samu Nyholm, Object non grata, Metal (ready-made)


Samu Nyholm, Pot, Clay, spray paint, acrylic


Arttu Merimaa, Autochthonic Fantasy, video, duration 18 min