© SIC & artists 2021

Opening hours:
Thu– Fri: 2 – 6 pm
Sat – Sun: 12 – 4 pm


MARKUS HEIKKERÖ:
NOCTURNA TEMPORA

15.10.–13.11.2016Markus Heikkerön (s. 1952) Nocturna Tempora -näyttelyn lähtökohta on joulukuinen Berliini, jonka öinen valo käy maalauksissa vuoropuhelua harmaan itseisvalon kanssa. Myös kuva-aiheet viittaavat Berliiniin, mutta maalaukset vievät pian ympäröivän havainnoinnista kohti ihmisyyden tilaa ja sen poispääsemätöntä erillisyyttä. Maalauksissa Berliini on riisuttu sen myyttisestä elinvoimaisuudesta niin että jäljelle jäävät kaupungin harmaus ja arkkitehtuuri. Maalaukset ovat Heikkerön aiempien teosten värikylläisiin, tiheisiin ja dynaamisiin maailmoihin verrattuna kiinteitä ja pinnaltaan tyyniä. Hiljaisuus ei kuitenkaan ole rauhallista seesteisyyttä vaan tukahdutettua huutoa.

Laura Kokkonen
taidehistorioitsija ja kuraattori

_

The starting point of Markus Heikkerö's exhibition Nocturna Tempora is Berlin in December, where nocturnal light interacts with self-luminous grey. Also the pictorial motifs refer to Berlin but soon the paintings lead from observing the surrounding world into observing the condition of humanity and its exclusive detachment. In the paintings mythical vitality of Berlin has been removed, and greyness and architecture are only left. Compared to Heikkero? ?s earlier paintings ? worlds that were rich in colour, dense and dynamic, the new paintings are stationary and the picture plane is quiet. Silence, however, is not peaceful serenity, but suppressed scream.

Laura Kokkonen
art historian and curator