© SIC & artists 2021

Opening hours:
Thu– Fri: 2 – 6 pm
Sat – Sun: 12 – 4 pm


BASIC PHOTOGRAPHY

7.5. 2016 - 5.6. 2016

_

Ida Lehtonen: Untitled, 2016


_
Andrey Bogush
Asger Carlsen
Hertta Kiiski
Ida Lehtonen
Jarkko Räsänen
Maija Savolainen
Kaarlo Stauffer
Sauli Sirviö
Marko Vuokola

_
Basic Photography brings together nine artists and nine different approaches to photography. The artists have diverse relationship with photography: it can be object of research and analyzing or tool for remembering and building an artwork and, naturally, an artpiece in itself.

How is photographic thinking generating new forms in visual arts, and how it is affecting on the photography itself? Has the growing visual flood brought photography into inflation or can it be seen as a positive influence for photography and it’s development? The technique, production and meaning of photography have changed during the decades. At the same time the field of photography is under identity change: nowadays many photographers call themselves visual artists, so that the line between photographer and visual artist is fading.

These questions have been in the starting point of Basic Photography exhibition. The exhibition is composed by Sauli Sirviö, Hertta Kiiski and Marko Vuokola. Based on discussions with Andrey Bogush, Asger Carlsen, Ida Lehtonen, Jarkko Räsänen, Maija Savolainen and Kaarlo Stauffer and on the meetings between the working group was formed an exhibition where everyone has their personal approach to photography. The exhibition is also questioning if photography is profoundly 2-dimensional medium or can it help us to approach other dimensions too.

_
Basic Photography tuo yhteen yhdeksän taiteilijaa ja yhdeksän erilaista lähestymistapaa valokuvaan. Näyttelyn taiteilijoiden suhde valokuvaan on moninainen: valokuva on tutkimuksen ja analysoinnin kohde, muistiin merkitsemisen ja teoksen rakentamisen apuväline ja myös teos itsessään.

Millä tavoin valokuvallinen ajattelu synnyttää kuvataiteessa uudenlaisia muotoja ja miten se vaikuttaa suoranaisesti itse valokuvateokseen? Onko valokuva inflaatiossa lisääntyneen kuvavirran vuoksi, vai voidaanko kehitys nähdä positiivisena valokuvalle ja sen kehitykselle? Valokuvan tekniikka, tuotanto ja merkitys ovat muuttuneet suuresti vuosikymmenten aikana. Samaan aikaan valokuvataiteen kenttää on leimannut identiteetin muutos: nykyään moni valokuvataiteilija kutsuu itseään kuvataiteilijaksi, jolloin raja valokuvataiteilijan ja kuvataiteilijan välillä on häilyvä.

Muun muassa nämä kysymykset ovat olleet Basic Photography –näyttelyn lähtökohtana. Näyttelyn on koonnut Sauli Sirviö, Hertta Kiiski ja Marko Vuokola. Yhdessä näyttelyyn osallistuvien taiteilijoiden, Andrey Bogushin, Asger Carlsenin, Ida Lehtosen, Jarkko Räsäsen, Maija Savolaisen ja Kaarlo Staufferin kanssa käytyjen keskustelujen ja työryhmän tapaamisten pohjalta syntyi näyttely, jossa jokaisella on omakohtainen lähestymistapansa valokuvaan välineenä. Näyttely kysyy myös, onko valokuva enää kaksiulotteinen väline vai voidaanko sen kautta lopulta lähestyä muitakin ulottuvuuksia.

_
Näyttely on avoinna 7.5. - 5.6. 2016

The exhibition is open 7.5. - 5.6. 2016

_


Andrey Bogush, *Proposal for duplicated head, purple and grey default cube (ver.2), stretched*, 2016, UV print on vinyl carpet, 100x250cm


Sauli Sirvio, Badgateway 001, A reminiscence from abandoned airport of Ellinikon, Athens, 2015–2016, Acrylic, spray paint


Asger Carlsen, HESTER, 2012, Pigment print 76,2 x 58,42 cm Ed. 4/5


Ida Lehtonen, Spider silk, 2016, Digital print on satinette, aluminium bar, steel wire, foam 100 x 119 cm


Marko Vuokola, SPACELINER III, 2015, Achival Inkprint, Diasec/glass Diptych, 2 x 32 x 32 cm, Ed. 6


Hertta Kiiski, Green, 2016, Diasec, metal prints and things, piggery photo by Oikeutta Elaimille


Kaarlo Stauffer, It takes two to tango and Landscape (This is for the girls), 2016, Gouache and colored pencil on paper


Jarkko Rasanen & Samuli Hakkinen, +- / hevonen kahdella veneella /pukukuva hovista, 2016, Print, 6+2 AP, varied sizes


Jarkko Rasanen & Samuli Hakkinen, Possibility of Conquering an Island, 2016, Video, 12 min


Maija Savolainen, Kevatvalo / Vernal, Mixed media, Sound design: Eero Pulkkinen