© SIC & artists 2021

Opening hours:
Thu– Fri: 2 – 6 pm
Sat – Sun: 12 – 4 pm


ANTTI TURKKO: VUODEN VÄRI
14.10.–12.11.2017


_

Tyynyllä on tuo päällys. Oletetaan ettei halua muuttua, oletetaan että on hyvin puhdasta eikä muutosta ole näköpiirissä, oletetaan että on säännöllisyyttä ja puku on vielä surkeampi kuin osteri ja vaihdos. Sen maustamiseen on monenmoista äärimmäistä höyhenen ja puuvillan käyttöä. Näinköhän paljon on iloa pöydässä ja lisätuoleja ja hyvin todennäköistä pyöreyttä ja tilaa niiden asettelulle.*

Näyttelyyn kuuluvat muun muassa pintamateriaalien ja tekstiilien valinta, kalustus ja valaistus.

Antti Turkko (s. 1980) on Turussa asuva taiteilija, jonka työskentely yhdistää maalauksellisia ja arkkitehtonisia objekteja, tekstiä ja kuvaa. Hänen teoksensa kytkeytyvät tilallisiin olosuhteisiin ja esillepanon odotuksiin.

Antti Turkko on opiskellut kuvataidetta ja arkkitehtuuria Aalto-yliopistossa. Hän kuuluu Titanik-gallerian taiteelliseen toimikuntaan.

*Gertrude Stein 1914/2013: Herkät napit. Esineitä, Ruokaa, Huoneita. Suom. Markku Into. Siuro: Palladium.

_

Antti Turkko: Colour of the Year
14.10.–12.11.2017

A cushion has that cover. Supposing you do not like to change, supposing it is very clean that there is no change in appearance, supposing that there is regularity and a costume is that any the worse than an oyster and an exhange. Come to season that is there any extreme use in feather and cotton. Is there not much more joy in table and more chairs and very likely roundness and a place to put them.*

The exhibition includes i.a. selection of surface materials and textiles, furniture and lighting.

Antti Turkko (b. 1980) is a Turku based artist whose work combines painterly and architectural objects, text and imagery. In his practice exhibitions evolve around the notions of space and the expectations of presenting and displaying.

Antti Turkko has studied visual art and architecture in the Aalto University. He is a member of the artistic board of the Titanik Gallery.

*Gertrude Stein 1914/2011: Tender Buttons. Objects, Food, Rooms. Mansfield Centre: Martino Publishing.