© SIC & artists 2021

Opening hours:
Thu– Fri: 2 – 6 pm
Sat – Sun: 12 – 4 pm

Iiris Kaarlehto
Still Life with Basket of Fruit

20.5. - 18.6.2023

Asetelmissa on usein kuvattu ruokaa, käyttöesineitä, erilaisia materiaalisia laatuja ja kodin piiriin kuuluvia tai feminiinisinä nähtyjä tiloja, sekä toisaalta hajoamista, vuotamista ja roskaa, ylijäämää. Asetelmantekijän kiinnostus kohdistuu ihmishahmojen tai näkyvän toiminnan sijaan arkipäiväisten esineiden merkilliseen kauneuteen.

Iiris Kaarlehto on Helsingissä toimiva taiteilija, joka työskentelee kuvanveiston, esinekoosteiden, liikkuvan kuvan ja tekstin parissa. Still Life with Basket of Fruit -näyttelyn teoksissa hän lähestyy ajatuksia tämänhetkisyydestä, arkisista ja ylläpitävistä käytännöistä sekä toisaalta raunioista ja historiallisista kasaumista.

Taiteilijan työskentelyä ovat tukeneet Koneen Säätiö ja Paulon Säätiö.
_

Still lifes often depict food, utensils, different material qualities and domestic spaces or spaces seen as feminine, but also decomposition, oozing and waste, excess. Instead of the human figure or apparent action, the maker of still lifes focuses on strange beauty of mundane objects.

Iiris Kaarlehto is a Helsinki-based artist working with sculpture, object assemblage, moving image and text. In the works of Still Life with Basket of Fruit, she approaches ideas of the present, the everyday, and the practices that maintain it, as well as of ruins and historical accumulation.

The artist has been working with the support of Kone Foundation and Paulo Foundation.