© SIC & artists 2021

Opening hours:
Thu– Fri: 2 – 6 pm
Sat – Sun: 12 – 4 pm

Artists:


_
Olli Keränen
Aino Lintunen
Maija Luutonen
Konsta Ojala
Sauli Sirviö
Niina Tervo
Timo Vaittinen
Laura Wesamaa
Bogna Wisniewska
_

Artists Exhibited:


Christian Andersson
Timo Andersson
Anonymous
Ana Teo Ala-Ruona
Suzanna Asp
Felicia Atkinson
Idun Baltzersen
Lisbeth Bank
Inka Bell
Julie Béna
Nina Beier
Heta Bilaletdin
Andrey Bogush
Anders Bojen
Bread Omens
Jacob Borges
Anne Bourse
Anna Breu
Diego Bruno
Liudvikas Buklys
Jessie Bullivant
Asger Carlsen
Jesper Carlsen
CarU
Petteri Cederberg
Mark Dean
Gintaras Didziapetris
Brad Downey
Eeva-Leena Eklund
Robin Ellis
Tatu Engeström
Anna Estarriola
Merike Estna
Ceal Floyer
Claire Fontaine
Camilla R. Fox
Derek Maria Francesco di Fabio
Luca Frei
Gideonsson/Londré
Kaspars Grosevs
Happy Magic Society
Pakui Hardware
Hannaleena Heiska
Inma Herrera
Emil Westman Hertz
Justus Hirvi
Nuori Hurjapää
Hinni Huttunen
Joonas Hyvönen
Petri Hytönen, Liisa Risu ja kumppanit
Kajsa Ignestam
Lotta Ingman
Motoi Ishibashi
Jaakko Eino Kalevi
Stine Marie Jacobsen
Emily Jones
Illusia Juvani
Minna-Kaisa Kallinen
Ville Kallio
Jonna Karanka
Jonas Karén
Saara Karppinen
Tuukka Kaila
Ilja Karilampi
T.A. Kaukolampi and His Esoteric Techno Machines
Essi Kausalainen
Raul Keller
Johanna Ketola ja Johanna Sipilä
Hertta Kiiski
Jussi Kivi
Barbora Kleinhamplová
Bitsy Knox
Tanja Koistila
Jussi Koitela
Koti6
Annaliisa Krage + Tuomas Linna
Liina Kuittinen
Morihito Kumano
Karri Kuoppala
Muriel Kuoppala
Mikko Kuorinki
Tuomas Laulainen
John Lawrence
Ida Lehtonen
Peetu Liesinen
Linda ja Aura
Robin Lindqvist
Aino Lintunen
Beatrice Lozza
Bertil Maskulin, Irma Optimisti ja Lauri Luhta
Emelie Luostarinen
Mikko Luostarinen
Dafna Maimon
Celeen Mahe
Inga Meldere
Arttu Merimaa
Shana Moulton
MSL
Maarit Mustonen ja Anne Naukkarinen
Ristomatti Myllylahti
Salla Myllylä
Pekka Nevalainen
mirko nikolic
Juuso Noronkoski
Ann Cathrin November Høibo
Samu Nyholm
Antti Nyyssölä
Panu Ollikainen
Fabian Olovson
Jaakko Pallasvuo
Riina Palmqvist
Mika Palonen
Sini Pelkki
Moona Pennanen
Hannah Perry
Emma Peura
Benoit Platéus
James Prevett
Eeva-Maija Pulkkinen
Anni Puolakka
Kyösti Pärkinen
Abdullah Qureshi
Jurgen Ots
Anu Raatikainen
Janne Rahkila
Tiina Raitanen
Sallamari Rantala
Matti Rantanen
Rastapunka
Mikko Rikala
Emily Roysdon
Jarkko Räsänen
Nastja Säde Rönkkö
Maija Saksman
LM Salling
Inari Sandell
Maija Savolainen
Nicolas Schevin
Sedita Ensemble
Redrick Shoehart
Jesse Sipola
Päivi Sirén
Joel Slotte
Sorbus
Danilo Stankovic
Kaarlo Stauffer
Tereza Stejskalová
Jenna Sutela
Suvi Sysi
Tare Tampere
Niina Tervo
Sakari Tervo
Trestalkers
Tatu Tuominen
Antti Turkko
Toughs
Nene Tsuboi
Rita Vaali
Ola Vasiljeva
V4ULT
Lasse Vairio
Vibes
Heli Vehkaperä
Marko Vuokola
Andreas Waldén
Jessica Warboys
Bogna Wisniewska
Rona Yefman
Eero Yli-Vakkuri
Åbäke
Kristoffer Ørum